Chris het my vanuit die staanspoor beïndruk met sy stiptelikheid, hoflikheid, toewyding, vakkennis, vaardigheid en integriteit. Pure klas!

Ek het deur die jare heen dikwels van Chris se beroepsdienste en die bystand van Hisec personeel gebruik gemaak en het dit sonder uitsondering as dinamies en  betekenisvol ervaar. Namate kommunikasie met sommige versekeraars en ander finansiële instellings met verloop van tyd neteliger en meer onbevredigend geraak het, was dit telkens ‘n riem onder die hart om op Hisec se volhardende ywer te kon steun.